Plynové výhně

Plynová výheň VKP Hobby

Plynová výheň VKP Hobby

    Technické údaje Celkové rozměry:     180 x 220 x 210 mm Pracovní...

Vaše cena: 12 100,00 Kč

Plynová výheň VKP2

Plynová výheň VKP2

    Technické údaje Celkové rozměry        280 x 345...

Vaše cena: 24 200,00 Kč

Plynová výheň VKP2S

Plynová výheň VKP2S

    Plynová výheň se sibralovou výplní Technické údaje Celkové rozměry 280 x 345 x...

Vaše cena: 21 780,00 Kč

Plynová výheň VKP3

Plynová výheň VKP3

Technické údaje Celkové rozměry :           280 x 345 x...

Vaše cena: 27 830,00 Kč

Plynová výheň VKP5

Plynová výheň VKP5

Technické údaje Celkové rozměry : 480 x 600 x 250 mm Pracovní prostor : 380 x 350 x 120 mm Přední...

Vaše cena: 32 670,00 Kč

Plynová výheň VKP6

Plynová výheň VKP6

Technické údaje Celkové rozměry : 660 x 470 x 300 mm Pracovní prostor : 540 x 340 x 180 mm Přední...

Vaše cena: 42 350,00 Kč

Plynový hořák PB1, PB2

Plynový hořák PB1, PB2

Plynový hořák PB1, PB2 Typy hořáků : PB : propan – butan, propan ZP : zemní plyn – nízko...

Vaše cena: 4 840,00 Kč

Plynový hořák ZP1, ZP2

Plynový hořák ZP1, ZP2

Plynový hořák ZP1, ZP2 Typy hořáků : PB : propan – butan, propan ZP : zemní plyn – nízko...

Vaše cena: 5 445,00 Kč

Betonové jádro pro VKP HOBBY - podlaha

Betonové jádro pro VKP HOBBY - podlaha

Vaše cena: 2 420,00 Kč

Betonové jádro pro VKP HOBBY - jádro

Betonové jádro pro VKP HOBBY - jádro

Vaše cena: 4 235,00 Kč

Betonová jádro pro VKP 2 - podlaha

Betonová jádro pro VKP 2 - podlaha

Vaše cena: 3 630,00 Kč

Betonová jádro pro VKP 3 - podlaha

Betonová jádro pro VKP 3 - podlaha

Vaše cena: 4 840,00 Kč

Betonová jádro pro VKP 5 - podlaha

Betonová jádro pro VKP 5 - podlaha

Vaše cena: 7 260,00 Kč

Betonová jádro pro VKP 6 - podlaha

Betonová jádro pro VKP 6 - podlaha

Vaše cena: 9 680,00 Kč

Betonová jádro pro VKP 2 - jádro

Betonová jádro pro VKP 2 - jádro

Vaše cena: 7 260,00 Kč

Betonová jádro pro VKP 3 - jádro

Betonová jádro pro VKP 3 - jádro

Vaše cena: 8 470,00 Kč

Betonová jádro pro VKP 5 - jádro

Betonová jádro pro VKP 5 - jádro

Vaše cena: 12 100,00 Kč

Betonová jádro pro VKP 6 - jádro

Betonová jádro pro VKP 6 - jádro

Vaše cena: 18 150,00 Kč

Nástavný tunel pro VKP 3 a 5

Nástavný tunel pro VKP 3 a 5

Vaše cena: 1 210,00 Kč

Nástavný tunel pro VKP 6

Nástavný tunel pro VKP 6

Vaše cena: 9 680,00 Kč

Výheň kovářská plynová

je určena pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech, tepelné zpracování kovů, jejich slitin a k dalšímu širokému využití v kovářství, zámečnictví i ve stavebnictví při dlouhodobém zatížení. Její předností je rychlost ohřevu a malá hmotnost. Výheň je profesionální typ se stabilní teplotou pro dlouhodobé nasazení. Samostatně ovládaný hořák umožňuje vysokou produktivitu. Je vhodná pro sériovou výrobu i pro práce v odborných školách.

Výrobek vyhovuje zákonu č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

Ohřívací prostor je vyroben ze žáruvzdorného betonu do kterého zasahuje samostatně ovládaný hořák. Ohřívací prostor ( betonové jádro) je uloženo do ocelového rámu s ochranným ocelovým krytem. Kvalitní tepelná izolace mezi betonovým jádrem a ochranným krytem chrání obsluhu před vysokou teplotou. U některých typů je v zadní části výhně otvor pro případné umístění  nástavného tunelu. Vstupní otvor je kryt dvířky.

Výheň je dodávána kompletní.

Bezpečnost práce

Při provádění prací je nutné dodržovat příslušné normy – ČSN 386462

Pokyny provozovatele(uživatele) musí obsahovat:

upozornění na základní vlastnosti PB nebo ZP z hlediska bezpečnosti práce

-   zásady bezpečnosti práce provozu a manipulace s tlakovými lahvemi pokyny pro případ uniku plynu pokyny pro případ požáru v objektu

Při uniku plynu nebo podezření uniku, musí se neprodleně učinit tato opatření:

uzavřít všechny otevřené plameny, žhavá topná tělesa apod.

při práci s plynem v místnosti nutnost stálého odvětrávání.

prostory musí být označeny výstražnými tabulkami s nápisem upozorňujícím na nebezpečí požáru, výbuchu apod.

Jednu provozní láhev do 15 kg PB je dovoleno umístit v místnosti, přičemž musí být vzdálena minimálně 1m od všech zdrojů tepla.

při vzniku požáru v objektu, kde jsou umístěny láhve s plynem, je třeba ihned uzavřít uzávěry na lahvích a provést opatření, aby byly láhve chráněny před účinkem požáru. plné i prázdné láhve musí být uloženy na místo pro ně určené, dle platných zákonů dodržovat zásady první pomoci dle ČSN 386405, čl. 64, přílohy 2-4

Instalace a uvedení do provozu

Výheň kovářská plynová může být instalována v místnosti s nutností dobrého odvětrání. Výheň může být používána i v terénu za příslušných opatření k ochraně plynových lahví. Výheň musí být umístěna na stabilní stojan. Vzhledem k poměrně nízké hmotnosti výhně může být na místo použití přepravována např. v osobním automobilu.,chraňte ji před většími nárazy.

Pracovat a uvádět výheň do provozu může osoba prokazatelně poučená a starší 18 let znalá návodu na obsluhu.Před spuštěním je nutná běžná kontrola spojení plyn – spotřebič.Uzavíracím ventilem pustíme plyn a hořák zapálíme ve spalovací komoře prodlouženým zapalovačem nebo zapáleným papírem. Plamen hořáku regulujeme pomocí redukčního ventilu. Láhev s PB musí být vzdálena nejméně 3m od výhně,spojovací hadice musí být dlouhá nejméně 5m.Na spojovací hadici nesmí být žádné předměty.Láhve na PB se smějí používat jen ve stojaté pozici.

DŮLEŽITÉ :   PB láhev je nezbytně nutné před zapálením hořáku ponořit do vody teplé 30 – 40°C. Po dobu používání výhně by neměla klesnout teplota vody pod 10 °C.

Povrchová teplota nesmí překročit 40°C. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, jelikož se jedná o práci s otevřeným ohněm a vysokých teplot .Než výheň budeme používat na plný výkon, je třeba ji po chvilkách vysoušet, zapálíme ji   maximálně na 1 minutu  a vypneme ji. Necháme ji zchladnout a pak ji opět na chvíli zapálíme. To opakujeme asi 3 x . Pokud by nebyla vysušena, je možnost poškození vnitřního betonu a také její výkon by byl malý.

Údržba

Kontrola a údržba spojů mezi lahvovým ventilem a regulátorem tlaku, zejména při výměně lahví. Pravidelné čištění výhně a hořáku.Opravy betonových částí, tepelné izolace a ocelových krytů může provádět pouze výrobce zařízení. Zjistí-li odběratel závadu na naplněné lahvi, nesmí provádět jakékoliv opravy na tlakových nádobách a jejich příslušenství

Záruka

Záruka na výrobky je 24 měsíců dle obč. zák.( z.č.40/1964 Sb. v pl. znění) a dle obch. Zákoníku (z.č. 513/1991 Sb. v pl. znění) 12 měsíců. Vztahuje se na všechny závady vzniklé vadou materiálu nebo výrobní vadou. Záruka se uplatňuje přímo u prodejce. Při uvedení do provozu je nutné dodržet všechny podmínky návodu k používání  a bezpečnostní předpisy.

Rizikové části

hořák – manipulace s plynem

dvířka - oheň

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Výrobek obsahuje materiály,které by měly být opětovně využity.Výrobek odevzdejte

do sběrných surovin nebo na místa k tomu určených.

Železo a plech                    - prodej sběrným surovinám

Sibral                                 - sběrny pro speciální odpady

Beton                                 - sběrny pro speciální odpady

- na místo určené obcí k ukládání odpadu

Vyhledávání

Novinky

19.08.2016 17:38

Šroubovací nýt - NOVINKA

Naskladnili jsme šroubovací nýty z mosazi, které slouží k přichycení střenek na rukojiti nožů. Průměr 6 mm, délka 20 mm.
24.08.2015 18:00

Opět skladem

OPĚT SKLADEM    Hovězí useň, přírodní v tloušťkách 3 a 4 mm  Dřevěné špalíky z padouku a bubinga  
01.02.2015 10:58

Jsme na Facebooku

https://www.facebook.com/svarog.cz